Europejski Budżet Obywatelski to pierwszy tego typu projekt w Europie, który pozwoli dorosłym mieszkańcom Opolszczyzny na zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji przydatnych na rynku pracy.

OZPN przystąpił do EBO i złożył następujący projekt.

Numer oferty:

BDO.614.2.1.2022

Nazwa oferty:

EBO – piłka nożna, organizacja kursów trenerskich

– Warto na nasz projekt zagłosować, ponieważ opolska piłka potrzebuje większej liczby trenerów, którzy kształcić będą przyszłe „Orly” polskiej piłki. Pozwali on kandydatom, czyli mieszkańcom Opolszczyzny, zdobyć uprawnienia trenerskie UEFA C oraz UEFA B bezpłatnie – zachęca prezes OZPN, Tomasz Garbowski. – Jeśli  wygramy ten konkurs, możemy mieć w województwie nawet do 150 trenerów z takimi uprawnieniami – dodaje.

W związku z powyższym, przekazujemy poniżej kilka istotnych informacji dotyczących procesu głosowania:

Głosowanie trwa od 12.04.2022 r. do 25.04.2022 r.

Głosowanie odbywa się na stronie https://glosowanie-ebo.opolskie.pl/, należy ZAZNACZYĆ Opolski Związek Piłki Nożnej i wypełnić dane osobowe.

Uprawnionymi do głosowania są osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego.

Jedna osoba może zagłosować tylko raz, na jedną wybraną ofertę.

Oferta, aby mogła zostać skierowana do realizacji, musi uzyskać w głosowaniu liczbę głosów równą lub większą od liczby osób, które mają być uczestnikami form kształcenia określonych w ofercie.

Serdecznie zachęcamy i prosimy o głosy na ofertę Opolskiego Związku Piłki Nożnej!