Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa zostały przedłużone do 14 lutego br. Przypomnijmy, że od 28 grudnia w całym kraju obowiązują ograniczenia, w tym te dotyczące uprawiania sportu, które w tej dziedzinie sprowadzają się do działalności klubów zawodowych (profesjonalnych).

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, „sport zawodowy” to uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca; koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

Wyjątek w dalszym ciągu dotyczy zajęć dzieci i młodzieży, które można prowadzić po otrzymaniu stosownego zaświadczenia ze związku sportowego (w OZPN pod adresem e-mail: p.popiolek@opolskizpn.pl).