Obradujący w dniu 13 lipca 2017 r. Zarząd OZPN przyjął Regulamin Rozgrywek organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej w sezonie 2017/2018, Regulamin Rozgrywek „Bawi nas Piłka” oraz Regulamin Dyscyplinarny OZPN w sezonie 2017/2018, jak również wprowadził zmiany w Regulaminie Rozgrywek o Puchar Polski OZPN – edycja 2018/2019 i w Regulaminie działalności Wydziału Gier.

Członkowie Zarządu zatwierdzili wysokość opłat statutowych i opłat dyscyplinarnych. Powołano Zespół ds. piłki dziecięcej i nowy skład Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych. Dokonano zmian w planie finansowym na rok 2017 i zatwierdzono Regulamin przyznawania Patronatu OZPN. Zarząd wprowadził zmiany do Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych i zmienił Regulamin Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych.

Przyjęto również nowych członków OZPN. Członkowie Zarządu zdecydowali też o przedłużeniu współpracy z dotychczasowym partnerem technicznym OZPN – firmą Timsport, która będzie również sponsorem tytularnym klasy okręgowej grupy I i II oraz III ligi kobiet w sezonie 2017/2018.

Załączniki