Podczas posiedzenia Zarządu przyjęto m.in. uchwały w sprawie zasad rozlicznia delegacji sędziowskich oraz ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od 4 ligi do niższych klas rozgrywkowych.

Uchwalono również Regulamin Rozgrywek Bawi nas Piłka na sezon 2018/2019 i zatwierdzono fuzje oraz zmiany nazw klubów.

Załączniki