Na swoim posiedzeniu w dniu 6 marca Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdził sprawozdanie finansowe OZPN za rok 2017 i przyjął uchwałę w sprawie przekazania zysku z roku 2017 na działalność statutową OZPN. Ponad to Zarząd podjął decyzje w sprawie nagród i premii rocznych oraz szereg uchwał związanych z członkostwem w OZPN.

Członkowie Zarządu zdecydowali o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Opolskiego Związku Piłki Nożnej na dzień 23 maja 2018 r. i w związku z tym podjęli uchwały w sprawie powołania zespołu doradczego ds. zmian w Statucie OZPN jak również wygaśnięcia mandatu delegata.

Przyjęto zmiany w Regulaminach Rozgrywek o Puchar Polski OZPN edycja 2018/2019 oraz 2019/2020.

Załączniki