Na posiedzeniu w dniu 8 maja Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej przyjął szereg uchwał związanych z Walnym Zebraniem Sprawozdawczym OZPN zaplanowanym na dzień 23 maja w Kluczborku.

Ponad to Zarząd podjął uchwały w sprawach zmiany planu finansowego na rok 2018 i wysokości opłat statutowych.

Przyjęto Regulamin przyznawania odznaczeń Opolskiego Związku Piłki Nożnej oraz powołano nowych członków Piłkarskiego Sądu Polubownego OZPN.

Załączniki