Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Wysdak - członek zarządu Powiatu Opolskiego, Tomasz Garbowski - prezes OZPN, Henryk Lakwa - Starosta Opolski i Marek Curyło - członek zarządu OZPN, już po uzgodnieniu i podpisaniu warunków porozumienia.

Opolski Związek Piłki Nożnej i Powiat Opolski podpisały porozumienie o współpracy. Na jego mocy infrastruktura sportowa, w tym boisko piłkarskie Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie, posłuży dla realizacji programu szkoły mistrzostwa sportowego.

Zespół Szkół w Prószkowie i OZPN wspólnie prowadzić będą akcje szkoleniowe, ustalać kryteria naborów i prowadzić rekrutacje. Dojdzie także do wymiany informacji i wsparcia w zakresie trenerskich konsultacji i skautingu.

Obie strony zawarły także zapisy o wspólnej organizacji obozów, zgrupowań, imprez i wydarzeń sportowych. Powiat liczyć będzie mógł na pomoc przy w utworzeniu klasy sportowej o profilu klasy bramkarskiej, a uczniowie Pomologii na wsparcie OZPN w uzyskaniu uprawnień trenerskich, instruktorskich oraz sędziowskich, w związku z czteroletnią realizacją programu z przedmiotu ,,Edukacja sędziów i trenerów piłki nożnej”.

Umowa obowiązywać będzie od roku szkolnego 2021/2022.