9 listopada br. Przewodniczący Wydziału Szkolenia OZPN Janusz Żebrowski oraz koordynator OZPN ds. Gimnazjalnych Ośrodków Szkolenia Młodzieży Krzysztof Job odwiedzili Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu, gdzie pod patronatem OZPN działają klasy piłkarskie. Przedstawiciele Związku przekazali uczniom i trenerom klas sportowych o profilu piłka nożna sprzęt sportowy (m.in. piłki, stroje sportowe, torby). W spotkaniu z udziałem Dyrekcji Szkoły oraz Wiceburmistrza Brzegu Tomasza Witkowskiego uczestniczyli również trenerzy: Grzegorz Marzec, Miłosz Terlecki i Grzegorz Świerczek.