Przedstawiamy protokół nr 2 sezonu 2018/2019 Komisji ds. licencji sędziowskich, której posiedzenie odbyło się 1 sierpnia 2018r.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 14 sierpnia 2018r., a więc kolejne wnioski prosimy składać do 13 sierpnia.