W związku z realizacją Uchwałą Zarządu PZPN z dn. 25.06.2020 pragniemy poinformować, że od 7 października 2020, zostały zmienione procedury uzyskiwania uprawnień do modułu klubowego – aplikacji służącej do zarządzania klubem w zakresie oficjalnych rozgrywek.

Sprawdź listę klubów bez uprawnień (w załączniku)!

W nawiązaniu do powyższego Użytkownik, który korzysta z aplikacji klubowych PZPN musi złożyć wniosek o nadanie uprawnień do 31 marca 2021. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie złożony do wyznaczonego terminu, dostęp do tych aplikacji zostanie zablokowany.

Osoby, które już złożyły odpowiedni wniosek w PZPN24 i został pozytywnie rozpatrzony nie muszą tego robić ponownie. UWAGA! Aktualnie nadane uprawnienia nadal będą funkcjonowały niezmiennie, aż do 31 marca 2021, a użytkownicy będą logowali się przy użyciu tego samego loginu i hasła.

Nowa procedura wymaga posiadania konta na PZPN24 założonego na swoje dane osobowe wraz z dodaną odpowiednią funkcją (administrator klubu lub pracownik klubu) i złożenia stosownego wniosku o nadanie uprawnień zgodnie z instrukcją. Linki do instrukcji dostępne są na końcu dokumentu.

Każdy Użytkownik, który chce uzyskać uprawnienia Administratora klubu powinien złożyć odpowiedni wniosek w PZPN24, który następnie rozpatruje Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Wnioski o nadanie uprawnień dla pracownika klubu rozpatruje Administrator danego klubu.

Każda osoba, która będzie pełniła funkcję Administratora klubu będzie musiała złożyć wniosek o nadanie uprawnień administratora, aby uzyskać możliwość nadawania uprawnień pracownikom w swoim klubie.

Instrukcję jak złożyć wniosek znajdują się na naszej stronie w dziale Dokumenty do pobrania, zakładka Extranet i PZPN24 (bezpośredni link: https://pilkaopolska.pl/dokumenty/#1488528962902-48e56780-aed4 oraz https://pilkaopolska.pl/download/nowy-wniosek-o-uprawnienia-instrukcja-administrator-klubu/?wpdmdl=23810&refresh=6051e06c9a45b1615978604.

Załączniki