Od przyszłego sezonu w strukturę KS OZPN włączone zostaną tzw. regiony wiodące, w których wyznaczeni przedstawiciele z ramienia KS OZPN będą pełnić funkcje osób odpowiedzialnych za dany region.

Region I „Opole” obejmować będzie miasto Opole, powiat opolski i brzeski. Za region ten osobą odpowiedzialną z ramienia KS OZPN będzie Anna Janik.

Region II „Kluczbork” to powiaty kluczborski, oleski i namysłowski, a za jego funkcjonowanie odpowiadać będzie Jacek Babiarz.

Region III „Nysa” to powiaty nyski i prudnicki. Odpowiedzialnym za ten region będzie Arkadiusz Przystał.

Region IV „Kędzierzyn-Koźle” obejmie największy obszar, a mianowicie miasto Kędzierzyn-Koźle, powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki, krapkowicki i głubczycki. Na czele regionu stanie Adam Piegza.

W przedsezonowym składaniu wniosków o licencje każdy z sędziów wybierze swoją przynależność do konkretnego regionu. Ma to na celu m.in. pomoc w pracy osób odpowiedzialnych za obsadę spotkań w danych regionach.

Funkcjonowanie powołanych regionów określa ich regulamin, dostępny poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nim.