Wydział Gier OZPN podaje harmonogram rejestracji zawodników w powiatach,
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i dotrzymaniem terminów rejestracji

Załączniki