Decyzją rządu, od 4 maja br., samorządy mogą ponownie dopuszczać do użytkowania otwarte obiekty sportowe, w tym stadiony piłkarskie. Dało to zielone światło – mimo wielu ograniczeń – do powrotu do treningów młodych piłkarzy, szkolących się w szkółkach wyróżnionych gwiazdką w Programie Certyfikacji PZPN.

Rekomendacje przygotowane przez Polski Związek Piłki Nożnej mają uniwersalny charakter i mogą znaleźć swoje odniesienie także podczas zajęć treningowych drużyn seniorskich. Pełen zestaw zaleceń znaleźć możemy na stronie Łączy Nas Piłka, w tym oto miejscu: https://www.laczynaspilka.pl/pilka-dla-wszystkich/zasady-prowadzenia-treningow-w-certyfikowanych-szkolkach-od-4-maja1?fbclid=IwAR1jJ_wqIXfS-Ai2bMpnvsXEhKP_a6m9e4ZYRFp8_Aak2dnpt5HaDTLsbPY.

Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej poleca w/wym. rekomendacje i sugeruje stosowanie ich podczas własnych planów szkoleniowych.