Sędziowie prowadzący spotkania Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim i terytorialnym w dniu 11 listopada, a także pozostałych spotkań rozgrywanych w tym dniu, mają obowiązek wprowadzenia sprawozdania do systemu PZPN24 najpóźniej do godz. 9:00 w piątek 12 listopada.