Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w 2018 roku, życzą zarząd i pracownicy Opolskiego Związku Piłki Nożnej!