Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej organizuje szkolenia z zakresu przepisów gry oraz zmian w przepisach dla klubów Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
W trakcie trwania rundy wiosennej szkolenia odbywać się będą w formie stacjonarnej w miejscach wyznaczonych przez klub. Termin szkolenia dla klubu zostanie odpowiednio dopasowany do możliwości każdego klubu.
Przeprowadzać je będą prelegenci Komisji Szkoleniowej KS OZPN. Zapraszamy wszystkie kluby, z wszystkich poziomów rozgrywkowych do skorzystania ze szkoleń. Wszelkie interpretacje, niejasności mogą zostać wyjaśnione na tego rodzaju szkoleniach.
Zapisy zbierane będą do 31.03.2023r. na adres: dawid.matyszczak@opolskizpn.pl
Prosimy podać nazwę klubu oraz osobę do kontaktu w kwestiach organizacyjnych szkolenia.
Wszelkie szczegóły zostaną wyjaśnione drogą korespondencji.