W myśl zasady „do trzech razy sztuka”, w środę 10 maja, w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku odbyło się spotkanie organizacyjno-szkoleniowe sędziów regionu IV.

Spotkanie to, z różnych względów, przekładane było 2-krotnie, jednak trzecie „podejście” okazało się zdecydowanie owocne.

W części „uroczystej” plenarki czterech sędziów uhonorowano pamiątkowymi proporczykami KS OZPN z tytułu przeprowadzenia „jubileuszowej” liczby meczów.

Z rąk lidera regionu Adama Piegzy proporczyki otrzymali sędziowie:

Dawid Taul 500 meczów

Mirosław Stepczuk 1000 meczów

Paweł Pietrzak 1000 meczów

Andrzej Bondyra 2000 meczów

W kolejnej części, najmłodsi stażem sędziowie (kandydaci z kursów jesiennego i wiosennego) mieli okazję zaprezentować się starszym kolegom, powiedzieć kilka słów o sobie oraz o swoich pierwszych doświadczeniach w nowej roli. Omówiono też ideę programu mentorskiego i dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie, zarówno mentorów, jak i ich podopiecznych.

W kwestiach organizacyjnych przypomniano sędziom o konieczności terminowego uiszczenia składek sędziowskich, przedstawiono harmonogram nadchodzących egzaminów na szczeblu okręgu, a także poinformowano sędziów kl. B (potencjalnych kandydatów, spełniających kryteria awansu) o możliwości poddania się egzaminom dla kandydatów do klasy A.

W części szkoleniowej, lider regionu przypomniał o obowiązkach sędziów – przed, w trakcie i po zawodach – wynikających zarówno z przepisów gry, jak i z zapisów regulaminowych.

Ponadto w tej części omówiono i poddano dyskusji kilkanaście klipów związanych zarówno z naruszeniami przepisów, wynikających z art. XII, jak i z wizerunkiem sędziego, szczególnie w kontekście tzw. „art. XVIII”.

Część filmowa prezentacji (zwłaszcza w zakresie bardzo owocnej dyskusji) uzupełniła niejako materiał z tematyki „wizerunku sędziego”, który został zaprezentowany dokładnie miesiąc wcześniej przez szkoleniowca regionu, Szymona Mendlę, w trakcie szkolenia online w dniu 12 kwietnia.