W dniu 19.09.2022 odbyło się szkolenie dla Regionu I. art. XI Przepisów Gry – Spalony.

Szkolenie przeprowadził Bartosz Owsiany, sędzia 3 ligowy oraz jednocześnie pełnomocnik ds. szkolenia Regionu I i członek Komisji Szkoleniowej KS OZPN.

Podczas spotkania oprócz szkolenia, omawiane były sprawy organizacyjne Regionu.

Termin kolejnego spotkania oraz szkolenia podany zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem, o czym sędziowie zostaną poinformowani na ich skrzynki mailowe lub wiadomością SMS.