W dniu 14 października o godz. 19:00 odbędzie się szkolenie online pt.
„Przedmeczowa odprawa zespołu sędziowskiego w kontekście wykorzystania we współpracy zestawu słuchawkowego.”.

Szkolenie jest obowiązkowe dla sędziów IV ligi. Zachęcamy jednak do udziału w szkoleniu wszystkich sędziów Klasy okręgowej A i B, którzy korzystają lub zamierzają korzystać z zestawu słuchawkowego podczas zawodów.,

Chętni proszeni są o nadesłanie prośby, o uczestnictwo, w formie mailowej na adres: szkolenie_ks@opolskizpn.pl.

Szkolenie przeprowadzi nasz sędzia szczebla centralnego Marcin Kochanek.

Każdy z uczestników otrzyma e-mail z zaproszeniem do szkolenia przed jego rozpoczęciem.