fot. Mirosław Szozda

KS PZPN przedstawia harmonogram kursów egzaminacyjno-szkoleniowych sędziów i obserwatorów szczebla centralnego – sesja wiosna 2020:

14-16 lutego (piątek – niedziela): sędziowie, asystenci, obserwatorzy szczebla centralnego oraz kandydaci na ll ligę; Hotel Wodnik – Bełchatów (Słok)

21-23 lutego (piątek – niedziela): sędzie i obserwatorki szczebla centralnego; Hotel Wodnik – Bełchatów (Słok)

28 lutego – 1 marca (piątek – niedziela): sędziowie i obserwatorzy III ligi; SPAŁA – COS

Centralna Komisja Szkoleniowa KS PZPN ustaliła następujące tematy szkoleniowe na aktualny okres szkoleniowy – zima 2019 – wiosna 2020:
1. Zarządzanie strefami technicznymi.
2. Ręka i symulacja jako przykłady niesportowych zachowań – interpretacje.
3. Artykuł 11 – spalony (z uwzględnieniem koncentracji i poruszania się).
4. DOGSO/SPA – różnice i interpretacje.
5. Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu zawodnikami Niesportowe zachowania
wobec sędziów (antycypowanie).