Wydział Gier OZPN przedstawia w zamieszczonym poniżej załączniku, terminy rozgrywek młodzików na rundę jesienną na sezon 2021/2022.

Załączniki