Wydział Gier OZPN przedstawia w zamieszczonym poniżej załączniku, terminy rozgrywek młodzików na rundę jesiennej sezonu 2024/2025.

Załączniki