Na podstawie § 13 pkt 2 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej głosowaniem w trybie obiegowym Zarząd OZPN w dniu 9 marca 2018 wyraził zgodę na połączenie MKS MOSiR Opole z OKS Odra Opole.

Załączniki