Informujemy, że w związku ze szkoleniem pracowników Opolskiego Związku Piłki
Nożnej w dniu 15 czerwca (piątek) Biuro OZPN będzie czynne do godziny 11.00.