Wydział Gier informuje, iż Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 16 grudnia 2022 roku przyjął uchwały na mocy których do Regulaminów Rozgrywek o Puchar Polski OZPN – edycja 2023/2024 oraz edycja 2024/2025 wprowadzono zmiany w treści § 7 (edycja 2023/2024) i § 8 (edycja 2024/2025) o następującym brzmieniu:

„Drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski na szczeblu terytorialnym i wojewódzkim OZPN uprawnione są do wymiany pięciu zawodników przez cały okres trwania gry, tj. w regulaminowym czasie gry (2 x 45 minut) oraz dogrywce (2 x 15 minut).
W przypadku dogrywki drużyny mają możliwość przeprowadzić dodatkową wymianę jednego zawodnika pod warunkiem, że w regulaminowym czasie gry (2 x 45 minut) dana drużyna dokonała pięciu wymian zawodników.”

Zaktualizowane ww. regulaminy znajdują się na stronie internetowej OZPN.