Komisja ds. Licencji Trenerskich przypominamy wszystkim trenerom, którym z końcem 2020 roku mija termin ważność licencji trenerskich, że nie zostaną one przedłużone „z automatu”.

Aby licencji była aktualna na kolejne lata, należy przeprowadzić procedurę przedłużenia terminu ważności ww. dokumentu na profilu trenera na platformie www.pzpn24.pl