Zarząd KS OZPN wraz z Komisją Szkoleniową KS OZPN zbiera wnioski o nadanie uprawnień na bycie obserwatorem w strukturach KS OZPN.

Kandydatów chętnych spróbować swoich sił jako obserwatorów prosimy o wypełnienie nw. wniosku i przesłanie go na adres: jsztonyk@wp.pl oraz tomasz.wasiak@opolskizpn.pl.

Wnioski prosimy nadsyłać do 30 lipca br.

Spośród nadesłanych kandydatur Zarząd KS OZPN wyselekcjonuje osoby, które otrzymają uprawnienia do bycia obserwatorem na sezon 2022/2023.