Zarząd KS OZPN informuje, iż można składać już wnioski o licencję sędziowską na sezon 2020/2021 zgodnie z opublikowaną listą sędziów III ligi, IV ligi, Klas Okręgowych A i B.

Do wniosku elektronicznego należy dołączyć skan: 1/potwierdzenia dokonania opłaty licencyjnej, 2/oświadczenia o posiadaniu karty zdrowia, 3/oświadczenia o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej.

Sędziowie Klasy B również mogą składać wnioski o licencję. Sędziowie, którzy ukończyli kurs sędziowski przed, bądź w trakcie sezonu, 2018/2019 zobligowani są do zapłaty stawki licencyjnej w kwocie odpowiadającej klasie rozgrywkowej, do której są przynależni.

Ze względu na wczesne rozpoczęcie sezonu 2020/2021, termin składania wniosków upływa 10 lipca 2020r.!

Przejdź do wniosku licencyjnego TUTAJ.

Tabela opłat za licencje sędziowskie dostępna TUTAJ.