Informujemy, iż 30 kwietnia upłynął termin wpłat z tytułu Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego (KFD) na rundę wiosenną sezonu 2021/2022.

Opłata ta jest obowiązkowa, a tradycyjnie dokonuje się jej na konto bankowe:

Radosław Paszek
10 1020 3668 0000 5802 0447 2650

tytułem:
Imię Nazwisko, klasa rozgrywkowa, KFD

zgodnie z Zasadami Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego dot. klasy rozgrywkowej danego sędziego i wysokości opłaty.