fot. Mirosław Szozda

Zarząd Kolegium Sędziów OZPN przypomina, że zgodnie z Konwencją Sędziowską PZPN [uchwała nr VII/93 z dnia 13 czerwca 2022 r. Zarządu PZPN] wszyscy sędziowie powinni być członkami Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich (FKSP), zarejestrowanej w KRS pod nr 0000546038.

Sędziowie powinni też dokonywać corocznych wpłat składki członkowskiej na rzecz FKSP w kwocie określonej drogą uchwały Rady FKSP.

Składka wynosi 100zł.

Sędziowie uchylający się od dokonywania tej wpłaty mogą nie być uwzględniani w obsadzie sędziowskiej.

Składkę za rok 2024 (a w przypadku sędziów, którzy nie opłacili składki za rok ubiegły, również za rok 2023) należy wpłacić na konto:

Dariusz Kuczer
tytułem: Imię i Nazwisko, składka KFP za rok 2024
nr konta: 19 1240 1633 1111 0000 2630 7910

Termin wpłaty upływa 10 marca 2024r.

Opłata nie dotyczy sędziów, którzy sędziują krócej niż 12 miesięcy lub mają mniej niż 25 spotkań.

Treść Konwencji dostępna jest TUTAJ.

Statut Fundacji znajduje się TUTAJ.