fot. Mirosław Szozda

Zarząd Kolegium Sędziów OZPN przypomina, że zgodnie z Konwencją Sędziowską PZPN [uchwała nr VII/93 z dnia 13 czerwca 2022 r. Zarządu PZPN] wszyscy sędziowie powinni być członkami Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich (FKSP), zarejestrowanej w KRS pod nr 0000546038.

Sędziowie powinni też dokonywać corocznych wpłat składki członkowskiej na rzecz FKSP w kwocie określonej drogą uchwały Rady FKSP.

Od roku 2022 składka roczna wynosi 100 zł.

Sędziowie uchylający się od dokonywania tej wpłaty mogą nie być uwzględniani w obsadzie sędziowskiej.

Składkę za rok 2023 (a w przypadku sędziów, którzy nie opłacili składki za rok ubiegły, również za rok 2022) należy wpłacić na konto:

Dariusz Kuczer
tytułem: Imię i Nazwisko, składka KFP za rok 2023
nr konta: 19 1240 1633 1111 0000 2630 7910

Termin wpłaty upływa 31 marca 2023r.

Treść Konwencji dostępna jest TUTAJ.

Statut Fundacji znajduje się TUTAJ.