Ulga sponsoringowa pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym z początkiem 2022 roku. Ma ona zachęcić przedsiębiorców do wsparcia określonych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, w tym właśnie sportu.

W przypadku, kiedy przeznaczymy na klub, stowarzyszenie lub inną działalność sportową 10 tysięcy złotych, to odliczyć od podatku będziemy mogli 15 tysięcy. Jak to możliwe? A no tak, że ulga pozwala odliczyć od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodu poniesionych na te cele. Można to zrobić w zeznaniu PIT za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Czyli za wsparcie w roku 2023 zwrot otrzymamy po rozliczeniu się za ten rok.

Aby móc skorzystać z ulgi w przypadku wsparcia dla klubu piłkarskiego należy spełnić dwie przesłanki:

  • należy wesprzeć klub, który nie działa w celu osiągnięcia zysku
  • finansowanie musi dotyczyć realizacji celu publicznego, np. realizację programu szkolenia piłkarskiego, zakupu sprzętu sportowego czy pokrycie kosztów uczestnictwa lub organizacji zawodów sportowych.

Ulga będzie obowiązywać także, kiedy będziemy sponsorem imprezy sportowej. Nie może być ona jednak imprezą masową.