W środę w siedzibie Śląskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się robocze spotkanie Prezesów, Przewodniczących Wydziałów Gier i Kolegiów Sędziów tych związków. Ogólnie dyskusja dotyczyła rozgrywek na poziomie amatorskim w różnym zakresie, a to co dla nas istotne to fakt, że Przewodniczący KS OZPN Tomasz Wąsiak wraz z Przewodniczącym KS ŚZPN Mirosławem Góreckim ustalili warunki współpracy w zakresie wymiany sędziowskiej na szczeblu 4. ligi!

Współpraca dotyczyć będzie ok. 15 spotkań 4. ligi zarówno śląskiej jak i opolskiej. Komisja szkoleniowa KS OZPN wytypuje sędziów zarówno czwartej jak i trzeciej ligi do meczów, które będą przysługiwać wymianie. Ma to na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń w zakresie szkolenia.

– Bardzo się cieszę, że podczas tego spotkania doszliśmy bardzo szybko do porozumienia. Mam nadzieję, że ta wymiana jeszcze bardziej wzmocni sędziów w procesie szkoleniowym. – mówi Tomasz Wąsiak, przewodniczący KS.

Zarząd KS OZPN bardzo dziękuje kolegom ze Śląskiego KS za wspólną inicjatywę, pierwszej takiej wymiany sędziów na tym szczeblu rozgrywek. Prezesom Tomaszowi Garbowskiemu i Henrykowi Kuli za zatwierdzenie tej inicjatywy. – Pozostały nam tylko kwestie techniczne, ale spodziewam się, że będzie to jedynie formalnością i wkrótce zobaczymy opolskich arbitrów na śląskich boiskach – dodaje Wąsiak.

Mamy nadzieję, że projekt będzie również kontynuowana w przyszłości być może w szerszym zakresie.