Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN uprzejmie informuje, że trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna oraz dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej wydane przed 23 sierpnia 2013 w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku (pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed w/w terminem i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych).

Zgodnie z obowiązującym systemem licencjonowania trenerów uwzględniającym postanowienia Konwencji Trenerskiej UEFA oraz na podstawie właściwych Uchwał Zarządu PZPN tj.:
– nr IV/63 z dn. 20.04.2017 (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie licencji trenerskich
– nr V/75 z dn. 25.05.2017 w sprawie organizacji kursów trenerskich

Informujemy, że na podstawie zapisów Uchwały nr IV/63 art. 5 pkt. 11 i 12 od 1 stycznia 2020 roku będzie możliwa wymiana uprawnień trenerskich
– trenerzy posiadający dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej– będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C
– trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna – będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C


WYMAGANE DOKUMENTY

Do wymiany uprawnień będą potrzebne następujące dokumenty:
– dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej lub uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna
– zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
– dokument poświadczający posiadanie wykształcenia (świadectwo maturalne, świadectwo – ukończenia szkoły średniej lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej)
– oświadczenie antykorupcyjne – dokument można pobrać w końcowej części składania wniosku

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ TERMIN WAŻNOŚCI LICENCJI

Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN informuje, iż wymiana uprawnień będzie odbywać się do końca 2021 roku. Trenerzy składający wniosek w danym roku otrzymają bezpłatną licencje do końca danego roku kalendarzowego (np. osoba składająca wniosek 4 listopada 2021 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2021 roku).

W celu przedłużenia wygasającej licencji prosimy o zapoznanie się z artykułem: https://www.laczynaspilka.pl/trenerzy/licencjonowanie-trenerow/jak-i-gdzie-przedluzyc-otrzymac-licencje1

PROCES APLIKACJI

Uprawnienia trenerskie będzie można wymienić tylko poprzez platformę PZPN24. Jeżeli nie posiada Pan/Pani konta prosimy o zapoznanie się z materiałem filmowym.

Wymiana uprawnień trenerskich, o których mowa powyżej będzie odbywała się tylko w poszczególnych Komisjach Licencyjnych w Trybie Nadzwyczajnym, Wojewódzkich ZPN-ów.

Aby wymienić uprawnienia należy -zalogować się na swoje konto na platformie PZPN24:

  • wybrać z górnego paska „Wydarzenia”
  • wybrać „Kursy, Licencje & Konferencje”
  • następnie wybrać „Organizację” – czyli WZPN w którym chcemy wymienić uprawnienia
  • następnie wybrać rodzaj „Licencje trenerskie – tryb nadzwyczajny” po czym wyszukać dane wydarzenie. Po wyszukaniu wydarzenia należy kliknąć „Aplikuj” .

W kolejnym kroku należy dołączyć:

– jeden w wymaganych dyplomów trenerskich (dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej lub uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna),
– zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz
– jeden z dokumentów poświadczający wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo maturalne lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej). Po dołączeniu wszystkich wymaganych dokumentów wybieramy „Akceptuj”.

Następnie w pierwszym kroku należy wybrać:
– wnioskuję o „Wymiana uprawnień trenerskich” następnie wybrać rodzaj wnioskowanej licencji „Grass C”.
– w kroku drugim należy pobrać i wydrukować „oświadczenie antykorupcyjne”. Po wydrukowaniu należy podpisać dokument oraz załączyć w korku trzecim, Składanie wniosku kończymy poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”.

Następnie osoby odpowiedzialne za weryfikacje wniosków w danym WZPN rozpatrzą Pana/Pani wniosek. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z mailowy z Koordynatorem Kształcenia i Licencjonowania Trenerów w Państwa województwie, którym jest Krzysztof Job (krzysztof.job@pzpn.pl).