Zarząd KS OZPN uprzejmie informuje niżej wymienione osoby o uregulowanie płatności z tytułu Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego (KFP) za 2018 rok.

Wpłatę w wysokości 52zł można dokonywać u członków Zarządu KS OZPN w poszczególnych regionach, przelewem do Dariusza Kuczera lub też osobiście do Dariusza Kuczera w trakcie Turnieju o Puchar Przewodniczącego 19 stycznia w Nysie.

Poniżej przedstawiamy listę osób, którzy zalegają z płatnością z tytułu KFP oraz dane do ewentualnego przelewu celem regulacji płatności.

Dariusz Kuczer
Krasiejów
ul. Brzeziny 37, 46-040 Ozimek
tytuł: składka KFP za rok 2018
nr konta: 19 1240 1633 1111 0000 2630 7910
Icon

Zaległości z tytułu KFP za 2018 rok 200.79 KB 1619 downloads

...