Zarząd KS OZPN uprzejmie informuje o uregulowanie płatności z tytułu Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego (KFP) za 2019 rok.

Wpłatę w wysokości 60zł – za rok 2019 – należy dokonać przelewem do Dariusza Kuczera do 19 lutego 2020r! 

W przypadku braku wpłaty sędziowie, którzy zalegają z płatnością za 2019r. nie będą brani pod uwagę przy obsadzie spotkań do momentu jej uregulowania.

Przypominamy również, iż termin wpłat z tytułu Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego (KFP) za rok 2020 upływa 31 marca br. Kwota również 60zł.

Dariusz Kuczer
Krasiejów
ul. Brzeziny 37, 46-040 Ozimek
tytuł: składka KFP za rok 2019
nr konta: 19 1240 1633 1111 0000 2630 7910