Na zdjęciu Jarosław Wolański. Fot. Mirosław Szozda

Akademia Młodych Orłów w Opolu zaprasza wszystkich chętnych trenerów z woj. opolskiego, pracujących na co dzień z grupami młodzieżowymi, którzy chcą poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne, do odbycia stażu trenerskiego. Opolska Akademia Młodych Orłów, to projekt PZPN, który przy współpracy z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Miastem Opole realizuje wzorcowe szkolenie dzieci w wieku 6-11 lat.

– W pierwszej edycji stażów trenerskich wzięło udział sześciu szkoleniowców. Szkolenie prowadzone było w formie praktycznej, to znaczy, że wszyscy trenerzy byli zaangażowani w trening razem z trenerami z AMO. Trenerzy poznają w jaki sposób funkcjonuje projekt AMO, na jakie aspekty szkoleniowe zwracamy szczególną uwagę, jakie są główne założenia i cele programu szkoleniowego AMO oraz w jaki sposób jest on realizowany w praktyce – wyjaśnia cel projektu, koordynator AMO Opole, Jarosław Wolański.

Warunki odbycia stażu:
DATA: od 22.10.2019 do 30.01. 2020r. (lub do zrealizowania 30 godz. zajęć szkoleniowych)
MIEJSCE: boisko Orlik, Opole (Uniwersytet Opolski), ul. Czaplaka
ILOŚĆ GODZIN: 30 godz. zajęć szkoleniowych (kat. SKRZAT, ŻAK, ORLIK) + 2 godz. zajęć teoretycznych dot. programu szkolenia, organizacji i funkcjonowania AMO Opole
TRENERZY Z LICENCJĄ: UEFA A, UEFA B, UEFA C
ILOŚĆ MIEJSC: 4 trenerów
PLAN STAŻU: dostosowany indywidualnie do trenera

Trenerzy na czas trwania stażu dołączeni będą do sztabu trenerskiego Akademii Młodych Orłów w formie wolontariatu PZPN. Staż w Akademii Młodych Orłów jest bezpłatny. Trener, który odbędzie 32 godzinny staż, otrzyma Certyfikat z wyszczególnionymi działaniami.

W zgłoszeniu podać należy: Imię i nazwisko, licencję trenerską, nazwę klubu/akademii
Zgłoszenia proszę kierować do dnia 19.10.2019r. na adres mailowy: amo.opole@pzpn.pl, z dopiskiem „staż trenerski AMO Opole” lub w formie wiadomości SMS do trenera koordynatora AMO Opole, Jarosława Wolańskiego, tel. 533 797 716.