Akademia Młodych Orłów w Opolu zaprasza wszystkich chętnych trenerów z województwa opolskiego, pracujących na co dzień z grupami młodzieżowymi, do odbycia stażu trenerskiego. Celem szkolenia będzie poszerzenie i pogłębienie swojej wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych w pracy z młodymi adeptami piłkarskiej sztuki.

AMO to projekt Polskiego Związku Piłki Nożnej, który przy współpracy z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Urzędem Miasta Opola, realizuje wzorcowy plan szkolenia dzieci w wieku 6-11 lat.

Warunki odbycia stażu:
DATA: od 6 maja do 28 czerwca 2019r.

MIEJSCE: boisko Orlik, Opole (Uniwersytet Opolski), ul. Czaplaka

ILOŚĆ GODZIN: 20 godz. zajęć szkoleniowych (kat. SKRZAT, ŻAK, ORLIK) + 2
godz. zajęć teoretycznych dot. organizacji i funkcjonowania AMO Opole

TRENERZY Z LICENCJĄ: UEFA A, UEFA B, UEFA C

ILOŚĆ MIEJSC: 6 trenerów

PLAN STAŻU: dostosowany indywidualnie do trenera

Staż w Akademii Młodych Orłów jest bezpłatny. Trener, który odbędzie 22 godz. staż otrzyma certyfikat z wyszczególnionymi działaniami, który wykonywał podczas stażu.

Zgłoszenia proszę kierować do dnia 30.04.2019 r. na adres mailowy: amo.opole@pzpn.pl  (z dopiskiem staż w AMO Opole) lub telefonicznie do trenera koordynatora AMO Opole Jarosława Wolańskiego tel. 533 797 716.