Fot. Mirosław Szozda

Zwracamy uwagę naszym opolskim klubom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację meczów, że w każdy czwartek Ministerstwo Zdrowia podaje listę powiatów (strefy czerwone i żółte), w których obowiązywać będą specjalne zasady reżimu sanitarnego w związku z epidemią Covid-19.

W przypadku meczów organizowanych w strefie czerwonej na stadionie / terenie zawodów, mogą przebywać jedynie osoby niezbędne dla prawidłowej organizacji zawodów w tym zawodnicy, sztaby trenerskie, sędziowie, niezbędni przedstawiciele klubów piłkarskich, przedstawiciele mediów, w tym fotografowie, służby medyczne, policja, straż pożarna, osoby pełniące funkcję członków służby informacyjnej i porządkowej (stewardzi) oraz przedstawiciele podmiotów organizujących rozgrywki.

Kluby powinny zapewniać i egzekwować od uczestników dezynfekcję rąk na wejściach, zapewniać dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu, natomiast wszyscy ich uczestnicy są zobowiązani do zasłanianie ust i nosa (nie dotyczy zawodników i sędziów podczas gry oraz trenera udzielającego wskazówek), zachowania dystansu społecznego oraz respektowania wszystkich pozostałych zasad reżimu sanitarnego wymienionych m.in. w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z późniejszymi zmianami. Mecze rozgrywane na terenie obszaru żółtego mogą odbywać się z udziałem publiczności, jednak ich liczba nie może przekraczać 25% miejsc dla widzów na stadionie (co czwarte miejsce w rzędach naprzemiennie).

Kluby gospodarze meczu powinny zapewniać i egzekwować od wszystkich uczestników imprez dezynfekcję rąk na wejściach, zasłanianie ust i nosa przez kibiców podczas przemieszczania się na stadionie, zajmowanie wyznaczonych miejsc, zachowanie dystansu społecznego, używanie maseczek na twarz przez wszystkie pozostałe osoby przebywające poza strefą trybun (nie dotyczy zawodników i sędziów podczas gry oraz trenera udzielającego wskazówek), zapewniać dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu oraz respektować wszystkie pozostałe zasady reżimu sanitarnego wymienione w cyt. wyżej dokumentach.

Przypominamy również o aktualnych zasadach organizacji meczów piłki nożnej w rozgrywkach prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej w specjalnym reżimie sanitarnym w sezonie 2020/2021. Dokument dostępny jest na startowej stronie naszego oficjalnego serwisu.

Na pozostałym terenie naszego województwa kluby mogą udostępniać nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności i mają obowiązek stosować takie same zasady reżimu sanitarnego jak opisane wyżej dla obszaru żółtego.

Uwaga! Od dnia 1 października zasłanianie ust i nosa w przestrzeni otwartej obejmuje także strefę żółtą.