W związku z decyzją Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Fizycznej KS Dąbrowa
o zbyciu sekcji piłki nożnej na rzecz Stowarzyszenia Klubu Sportowego Dąbrowa, wzywa się
ewentualnych wierzycieli do zgłaszania roszczeń wobec sekcji piłkarskiej SSKF KS Dąbrowa do Opolskiego Związku Piłki Nożnej sekretariat@opolskizpn.pl w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 20 stycznia 2022r.