Wydział Gier OZPN pragnie Państwa poinformować, iż rozpoczął proces przyjmowania zgłoszeń od klubów Klasy „A” i „B” do nowej edycji rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu terytorialnym OZPN, tj. 2024/2025.

W związku z powyższym, został przygotowany dla ww. klubów elektroniczny formularz zgłoszeniowy do Pucharu Polski OZPN 2024/2025 (kliknij), który w formie baneru zamieściliśmy na głównej stronie internetowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Po kliknięciu baneru uzyskacie Państwo dostęp do formularza, w którym obowiązkowo należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką w celu potwierdzenia drużyny do ww. rozgrywek Pucharu Polski. Po przejściu do formularza, osoba zgłaszająca drużynę musi wykonać następujące czynności:

1) wpisać nazwę drużyny;
2) wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej;
3) wpisać numer telefonu osoby zgłaszającej;
4) wybrać powiat, który reprezentuje zgłaszana drużyna.

Po wykonaniu powyższych czynności, zatwierdzamy formularz poprzez kliknięcie przycisku >wyślij<.

Jeśli wykonacie Państwo poprawnie wszystkie opisane czynności to w momencie wysłania
formularza, zgłoszenie drużyny do rozgrywek Pucharu Polski OZPN będzie przyjęte.

Uwaga:
Jeżeli klub zgłasza do rozgrywek Pucharu Polski OZPN więcej niż jedną drużynę należy powtórzyć powyższe czynności zgłoszeniowe wpisując w nazwie klubu kolejny numer drużyny, np.: Orkan II.

Proces zgłaszania drużyn do Pucharu Polski OZPN – edycja 2024/2025, będzie trwał do 16 października br.