Opolski Związek Piłki Nożnej informuje, że w związku z wdrażaniem nowej wersji modułu klubowego przez Polski Związek Piłki Nożnej, od 7 października br. zostaną zmienione procedury uzyskiwania uprawnień do modułu klubowego – programu służącego do zarządzania klubem w zakresie oficjalnych rozgrywek.

UWAGA! Aktualnie nadane uprawnienia nadal będą funkcjonowały niezmiennie aż do 31 marca 2021, a użytkownicy będą logowali się przy użyciu tego samego loginu i hasła.

Nowa procedura wymaga założenia konta na PZPN24 wraz z odpowiednią funkcją i złożeniem stosownego wniosku o nadanie uprawnień zgodnie z załączoną do pisma instrukcją.

Każdy użytkownik, który chce uzyskać uprawnienia Administratora klubu powinien złożyć odpowiedni wniosek, który następnie rozpatruje Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Wnioski o nadanie uprawnień dla pracownika klubu rozpatruje Administrator danego klubu.

Każda osoba, która będzie pełniła funkcję Administratora klubu będzie musiała złożyć wniosek o nadanie uprawnień administratora, aby uzyskać możliwość nadawania uprawnień pracownikom w swoim klubie.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN z dn. 25.06.2020 każdy użytkownik, który korzysta z aplikacji klubowych PZPN musi złożyć wniosek o nadanie uprawnień do 31 marca 2021. W przypadku gdy wniosek nie zostanie złożony do wyznaczonego terminu, dostęp do tych aplikacji zostanie zablokowany na tym koncie.

Po 7 października wszystkie złożone wnioski o nadanie uprawnień Administratora klubu będą już dotyczyły nowego modułu klubowego dostępnego pod adresem https://kluby24.pzpn.pl

Poniżej przedstawiamy załączniki zawierające następujące instrukcje: