W nawiązaniu do wniosku zarządu Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich podczas Konferencji Przewodniczących Kolegiów Sędziów Wojewódzkich ZPN, zarząd KS PZPN ustalił składkę na fundusz świadczeń dla rodzin zmarłych sędziów, w wysokości 60 zł rocznie.

Nowa składka obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.