Zespół Futsalu KS PZPN organizuje kurs dla kandydatów na szczebel centralny futsalu. Odbędzie się on w listopadzie w formie szkoleń online. Kandydaci zostaną poddani egzaminom fitness oraz testom teoretycznym zorganizowanym w formie stacjonarnej. Po zaliczeniu egzaminu będą obsadzani na zawodach młodzieżowych, II ligi Futsalu, zawodach lig kobiet, turniejach MMP. Kandydatów włączymy do systematycznych szkoleń dedykowanych sędziom i obserwatorom szczebla centralnego.

Z każdego województwa wytypowanych zostanie dwóch kandydatów do uczestnictwa w kursie. W związku z tym do dnia 21 października zbieramy zgłoszenia sędziów chętnych do uczestnictwa w tym kursie. Zgłoszenia prosimy dokonywać na adres: p.rybol@opolskizpn.pl.

Zarząd KS OZPN wraz z Komisją Szkoleniową wytypują sędziów, którzy uczestniczyć będą w tym kursie.

Kandydat na Sędziego szczebla centralnego musi spełniać następujące wymagania:
a) posiadać minimum średnie wykształcenie,
b) posiadać odpowiednią sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
c) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną,
d) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej – szczególnie w zakresie
szkolenia,
e) wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów,
f) wiek do 40 roku życia w momencie zgłoszenia(w uzasadnionych przypadkach odstępuje się).