Wydział Gier OZPN pragnie Państwa poinformować, iż rozpoczął proces przyjmowania zgłoszeń od klubów Klasy „A” i „B” do nowej edycji rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu terytorialnym OZPN, tj. 2022/2023.

W związku z powyższym, został przygotowany dla ww. klubów elektroniczny formularz
zgłoszeniowy do Pucharu Polski OZPN 2022/2023 (kliknij), który w formie baneru zamieściliśmy na głównej stronie internetowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Po kliknięciu baneru uzyskacie Państwo dostęp do formularza, w którym obowiązkowo należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką w celu potwierdzenia drużyny do ww. rozgrywek Pucharu Polski. Po przejściu do formularza, osoba zgłaszająca drużynę musi wykonać następujące czynności:

1) WPISAĆ NAZWĘ DRUŻYNY;
2) WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ;
3) WPISAĆ NUMER TELEFONU OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ;
4) WYBRAĆ POWIAT, KTÓRY REPREZENTUJE ZGŁASZANA DRUŻYNA.

Po wykonaniu powyższych czynności, zatwierdzamy formularz poprzez kliknięcie przycisku
WYŚLIJ.

Jeśli wykonacie Państwo poprawnie wszystkie opisane czynności to w momencie wysłania
formularza, zgłoszenie drużyny do rozgrywek Pucharu Polski OZPN będzie przyjęte.

UWAGA:
Jeżeli klub zgłasza do rozgrywek Pucharu Polski OZPN więcej niż jedną drużynę należy powtórzyć powyższe czynności zgłoszeniowe wpisując w nazwie klubu kolejny numer drużyny, np.: Orkan II.

PROCES ZGŁASZANIA DRUŻYN DO PUCHARU POLSKI OZPN – EDYCJA 2022/2023 – BĘDZIE TRWAĆ DO DNIA 12.10.2020r.