Życie sportem podszyte

Z wielkim żalem żegnamy człowieka, dla którego sport stanowił sens życia…
BOHDAN CHOMĘTOWSKI urodził się 3 października 1939 roku w Dederkałach Wielkich koło Krzemieńca na Wołyniu w rodzinie nauczycielsko-urzędniczej. Lata zawie¬ruchy wojennej spędził na Ziemi Wołyńskiej. Na Opolszczyź¬nie znalazł się tuż po zakończeniu wojny w 1946 roku. Najpierw trafił wraz z transportem repatriantów do Reńskiej Wsi. Stamtąd przeniósł się z całą rodziną do Tłustomostów. Tu ukończył szkołę podstawową, której dyrektorką była jego matka.
W 1953 roku przeniósł się do Głubczyc, gdzie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza. W 1957 roku zdał maturę. Po ukończeniu „ogólniaka” kultywował rodzinne tradycje nauczycielskie w Studium Nauczycielskim w Raciborzu (1961). Po jego ukończeniu podjął pracę w „Dwójce”, gdzie uczył wychowania fizycznego.
Po dwóch latach został powo¬łany na przewodniczącego Powiatowe¬go Komitetu Kultury Fizycznej i Tury¬styki. Za jego urzędowania powstał cały szereg różnych obiektów funkcjonujących po dziś dzień w Brani¬cach, Kietrzu, Baborowie i Głubczycach. Stadiony, baseny kąpielowe i hale spor¬towe to najważniejsze z nich.
Obok ukochanej koszykówki z dużym powo¬dzeniem uprawiał lekkoatletykę. Specjalizował się w skokach. Jego rekord ży¬ciowy w skoku wzwyż 1,91 cm na ówczesne czasy należał do najlepszych w województwie. Próbował też swoich sił w sprin¬tach na 100 m i 200 m. Biegał również 110 m przez płotki. Do sportów uzupełniających należała siatkówka.
W latach 1973-1977 zaocznie ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie (dyplom trenera II klasy w grach zespołowych). Natychmiast zajął się szkoleniem młodych kadr sportowych w ulubionych przez siebie dys¬cyplinach. Siatkarki Polo¬nii Głubczyce trenowane przez niego z powodzeniem grały w lidze międzywojewódzkiej, a koszykarze tego klubu zmagali się nawet o promocję do II ligi. Później szkolił także koszykarzy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.
Jako działacz społeczny udzielał się w różnych organizacjach i związkach sportowych. Pełnił odpowiedzialne funkcje w kilku organizacjach ruchu sportowego. Był aktywnym członkiem zarządów głubczyckiej Polonii, Zarzą¬du Polskiego Związku Badmintona, Opolskiego Związku Piłki Nożnej, działał we władzach Stowarzy¬szenia Związków i Organizacji Sportowych w Opolu. Sprawował rolę koordynatora badmintona makroregionu Śląskiego.
Bohdan był współautorem powoła¬nia do życia w 1979 roku Opolskiego Okręgowego Związku Badmintona w Głub¬czycach. Z dużym powodzeniem udzie¬lał się w strukturach Szkolnego Związ¬ku Sportowego i Ludowych Zespołów Sportowych. Był jednym z inicjatorów powołania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, w którym pełnił funkcję dyrektora w latach 1993-2001. Przez wiele lat był zaangażowany w działalność Podokręgu Piłki Nożnej w Głubczycach, gdzie zajmował się m.in. sprawami szkoleniowymi i licencjami.
Uhonorowany został kilkoma odznaczenia¬mi państwowymi i sportowymi. Do ta¬kich zaliczyć należy m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Zasłużony Dzia¬łacz Kultury Fizycznej, honorowe od¬znaki związków sportowych: Badmin¬tona, Koszykówki, Piłki Nożnej, Siatkówki, Lekkoatletyki, LZS i SZS.
Miejski stadion był miejscem, które odwiedzał gdy grała Polonia, której kibicował od zawsze. Jeszcze niedawno umówiliśmy się na spotkanie, na którym miał zweryfikować moje zapiski dotyczące historii głubczyckiej siatkówki i koszykówki. Nie zdążyliśmy się zobaczyć…
Bohdan zmarł 22. sierpnia…
Nie mógł żyć bez sportu…
Żegnaj i spoczywaj w spokoju…
Robert „Poloniusz” Stebnicki
Msza żałobna odprawiona zostanie w dniu 24. sierpnia o godz. 18:30 w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 25. sierpnia o godz. 14:00 w kaplicy Cmentarza Komunalnego w Głubczycach.