Opolski Związek Piłki Nożnej jako jedyna w województwie opolskim organizacja pozarządowa zajmuje się szkoleniem kadr trenerskich w dyscyplinie piłka nożna. Chcąc wykorzystać możliwości jakie daje realizowany przez Województwo Opolskie projekt Europejskiego Budżetu Obywatelskiego mający na celu zaangażowanie organizacji pozarządowych
w realizację zadań w zakresie nabycia lub podnoszenia kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych, przygotowaliśmy specjalną ankietę, która pozwoli nam lepiej poznać Państwa potrzeby i oczekiwania w zakresie prowadzonych przez nas kursów. Ewentualne pozyskanie dofinansowania z funduszy europejskich pozwoli nam przygotować korzystną ofertę kursów dla wszystkich zainteresowanych.

Wypełnione ankiety można wrzucać do skrzynki, która znajduje się przed wejściem do Biura Opolskiego Związku Piłki Nożnej (Opole, ul. Damrota 6, II piętro) bądź przesłać na adres mailowy: sekretariat@opolskizpn.pl

Załączniki