Na podstawie punktu 3.6.1 Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN
nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. oraz § 5 ust. 1 Uchwały Nr 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. Zarządu OZPN z późniejszymi zmianami, Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN, w związku z awansem do wyższej klasy rozgrywkowej, wzywa nw. Kluby do złożenia wniosku licencyjnego o przyznanie licencji uprawniającej do uczestnictwa w:

IV LIGA: na sezon rozgrywkowy 2021/2022:
1. SKF Tor Dobrzeń Wielki
2. LZS Piotrówka

KLASA OKRĘGOWA: na sezon rozgrywkowy 2021/2022 i 2022/2023:
1. KS Iprime Bogacica
2. KS Skarbimierz
3. LKS Orzeł Reńska Wieś
4. LZS Domaszkowice
5. LKS Sokoły Bierdzany
6. LZS Odrzanka Dziergowice

KLASA A: na sezon rozgrywkowy 2021/2022 i 2022/2023:
1. LZS Polonia Domaszowice
2. LZS Chocianowice
3. KS Start Olesno
4. LKS Rybna
5. GZ LZS II Łubniany – Brynica
6. LKS Źródło Krośnica
7. Otmęt FKS Krapkowice
8. LZS Jędrzychów
9. LZS Meteor Jasienica Dolna
10. LZS Rzepce
11. TKKF Blachowianka Kędzierzyn-Koźle
12. KS LZS Zryw Wysoka

Ww. Kluby zobowiązane są do złożenia kompletnych Wniosków licencyjnych, w terminie 5 dni od daty otrzymania stosownego wezwania pocztą elektroniczną tj. do dnia 13.07.2021r.
Niedostarczenie Wniosków ww. określonym terminie, będzie traktowane jako rezygnacja Klubu z awansu.

Mając powyższe na uwadze, Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN przypomina, iż procedurę składania wniosków licencyjnych określa § 4 Uchwały 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. Zarządu OZPN z którą należy się zapoznać i postępować zgodnie z wytycznymi.

Generator Wniosków OZPN znajduje się na głównej stronie internetowej OZPN pod adresem: www.pilkaopolska.pl lub pod linkiem: www.licencje.pilkaopolska.pl