Opolski Związek Piłki Nożnej organizuje nabór na kurs dla kandydatów na regionalnych edukatorów OZPN, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie w OZPN programu szkoleniowego Junior Coach oraz innych projektów skierowanych do regionalnych klubów i szkół.
Propozycja skierowana jest do trenerów:
– posiadających predyspozycje do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych dla różnych grup odbiorców,
– zainteresowanych rozwojem zawodowym w kierunku prelegenta,
– posiadających minimum licencję UEFA B.

Wybranym kandydatom oferujemy cykl kursów organizowanych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami.
Pierwszy kurs odbędzie się we współpracy z Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej w dniach 6-10 listopada br. w Barsinghausen.

Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, tel. kontaktowy, przebieg kariery trenerskiej oraz skan licencji trenerskiej prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 28 września br. na adres: sekretariat@opolskizpn.pl wpisując w temacie maila – Junior Coach.
W przypadku większej ilości zgłoszeń, decyzja o zatwierdzeniu ostatecznej listy kursantów należeć będzie do Prezydium OZPN.

W razie pytań prosimy o kontakt z przewodniczącym zespołu doradczego OZPN ds. współpracy międzynarodowej i funduszy strukturalnych, panem Rafałem Noconiem, tel. 506 024 205.