Polski Związek Piłki Nożnej jest informowany o zagrożeniach bezpieczeństwa zawodników w niższych klasach rozgrywkowych, w szczególności w rozgrywkach młodzieżowych i dziecięcych. Przedmiotowe zagrożenia wynikają często z używania nieodpowiednich bramek na polu gry oraz nieumiejętnego ich mocowania lub braku mocowania do podłoża. Sprawa dotyczy także niepoprawnego zabezpieczania lub braku zabezpieczania bramek podczas treningów, w których uczestniczą dzieci (patrz zdjęcia).

Opolski Związek Piłki Nożnej przypomina sędziom wyznaczanym do prowadzenia meczów na Opolszczyźnie oraz klubom w nich uczestniczącym o obowiązku sprawdzania mocowania/zabezpieczania bramek przed każdymi zawodami oraz zapewnieniu bezpieczeństwa, w szczególności podczas meczów i treningów dzieci i młodzieżowy.