fot. Mirosław Szozda

W związku ze zbliżającymi się meczami towarzyskimi: Polska – Chile 8 czerwca 2018 roku godz. 20:45 w Poznaniu i Polska – Litwa 12 czerwca 2018 roku godz. 18:00, informujemy o możliwości zamówienia za pośrednictwem OZPN biletów na oba spotkania.

W związku z ograniczoną ilością biletów  do składania zamówień uprawnieni będą jedynie członkowie naszego Związku. Klub zrzeszony w Opolskim Związku Piłki Nożnej może aplikować na maksymalnie 4 bilety, osoba fizyczna (sędzia, działacz, trener) maksymalnie 2 bilety. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: bilety@pilkaopolska.pl.

W zgłoszeniu należy podać: Imię i nazwisko, PESEL, rodzaj biletu, tel. kontaktowy, dane klubu lub zajmowane stanowisko.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 6 maja 2018 roku (niedziela) do godziny 23:59.

Wysłanie zgłoszenia jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, wynikającym z przepisów ustawy o imprezach masowych. Niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub przesłane w innej formie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Ceny biletów na oba spotkania są takie same i wynoszą:
I – kategoria – 160,00 zł
II – kategoria – 120,00 zł
III – kategoria – 90,00 zł